Penoxal Study

(Gynaecology and Obstetrics Outpatients of MUDr. Zdeněk Vocásek, Jihoslovanská 465, Vrchlabí)

Total number of 52 patients (precancerosis of cervix) – 30 of those presenting with ASC-US (Atypical Squamous Cells of Undetermined Significance) and 22 patients with LSIL (Low-grade Squamous Intraepithelial Lesion), they had used Penoxal for 4 months in a dose of 100 mg 1–0–1.   

Follow-up cytology results: 

1st ASC-US group (Atypical Squamous Cells of Undetermined Significance)

30 patients in total – follow-up cytology in 4 months

– Negative: 19

– LSIL: 2

– ASC-US: 5

– HSIL followed by cervical conisation: 2

– 2 patients failed to attend the follow-up sampling

 

2nd LSIL group – (Low-grade Squamous Intraepithelial Lesion, precancerosis of cervix)

22 patients in total – follow-up cytology in 4 months

– Negative: 8

– LSIL: 8

– ASC-US: 2

– HSIL followed by cervical conisation: 2

– 2 patients failed to attend the follow-up sampling

Patient sample:

They were female patients presenting with cellular changes on cervical cytology that fall under dysplastic cellular changes and require continuing health care. There were two types of changes – ASC-US and LSIL.

Study results:

We investigated whether Penoxal could promote the function of the immune system and lead to a regression found on cytology.

Effects of Penoxal on changes to ASC-US:

2/3 of the sample showed negative results after the use of preparation, the half of the remaining third showed same results, less than 7% had other dysplastic changes requiring continuing health care, and the changes deteriorated in 7% of patients who needed a surgical intervention. Two patients had failed to attend the follow-up smear.

Effects of Penoxal on changes to LSIL:

In 1/3 of patients (36.4%) the changes had disappeared completely after the use of Penoxal, one third of cases (36.4%) showed no changes, 9% of patients demonstrated a different type of mild dysplasia requiring continuing health care, and changes had become worse in 9% of patients who showed precancerosis and required a surgical intervention.  In two cases the patients failed to attend the follow-up smear.

Study conclusions after 4 months of Penoxal use

The overall evaluation suggests that taking Penoxal for four months is more beneficial for female patients presenting with ASC-US cellular changes, because up to 2/3 of the cases demonstrated a complete recovery when compared to female patients presenting with LSIL dysplastic changes, where only 1/3 of patients had negative findings. Both groups demonstrated deterioration to the same extent. Overall, we may propose that over a half of follow-up smear tests (51.9%) were negative in those who were taking Penoxal for 4 months due to dysplastic changes found on cytology.

The study was conducted by MUDr. Eva Zahradníková who represents the clinic of MUDr. Zdeněk Vocásek (Senior Consultant).

In Vrchlabí, 13/8/2018

(Gynekologicko porodnická ambulance prim. MUDr. Zdeňka Vocáska, Jihoslovanská 465, Vrchlabí)

Celkový počet pacientek 52 (prekanceróza děložního hrdla) – z toho 30 pacientek s nálezem ASC-US (atypický dlaždicobuněčný epitel nejasného významu), 22 pacientek s nálezem LSIL (Low-grade skvamózní intraepiteliální neoplazie) užívaly Penoxal na 4 měsíce v dávce 100mg 1-0-1 

Výsledky kontrolní cytologie: 

1.skupina ASC-US (atypický dlaždicobuněčný epitel nejasného významu, prekanceróza děložního hrdla)

celkem 30 pacientek– kontrolní cytologie za 4 měsíce

– negativní: 19

– LSIL: 2

– ASC-US: 5

– HSIL s následnou konizací: 2

– 2 pacientky na kontrolní odběr nepřišly 

2.skupina LSIL – (Low-grade skvamózní intraepiteliální neoplazie, prekanceróza děložního hrdla)

Celkem 22 pacientek-  kontrolní cytologie za 4 měsíce

– negativní: 8

– LSIL: 8

– ASC-US: 2

– HSIL a následná konizace : 2

– 2 pacientky na kontrolní odběr nepřišly

Spektrum pacientů:

Ženy s buněčnými změnami v cytologii čípku děložního, které se řadí do dysplastických buněčných změn a vyžadují dispenzarizaci. Jednalo se o dva typy změn ASC-US (atypický dlaždicobuněčný epitel nejasného významu) a LSIL (Low-grade skvamózní intraepiteliální neoplazie).

Výsledek studie:

Sledovali jsme, zda Penoxal ovlivňující funkci imunitního systému posílí jeho funkci tak, že dojde k regresi nálezu v cytologii.

Vliv Penoxalu na změny typu ASC-US (dlaždicobuněčný epitel nejasného významu):

Po užívání preparátu celé 2/3 nálezu byly negativní, ve zbylé třetině pak její polovina byly nálezy stejné, v necelých 7% se jednalo o jiné dysplastické změny vyžadující dispenzarizaci, v 7% se změny zhoršily a bylo nutné operační řešení. Dvě pacientky na kontrolní stěr nepřišly.

Vliv Penoxalu na změny typu LSIL (Low-grade skvamózní intraepiteliální neoplazie):

Po užívání preparátu Penoxal v 1/3 (36,4%) změny zcela vymizely, v jedné třetině případů (36,4%) zůstaly beze změny, v 9% se změny změnily v jiný typ mírné dysplazie, vyžadující další dispenzarizaci a v 9% se změny zhoršily na prekancerózu vyžadující operační zákrok. Ve dvou případech pacientka nepřišla na kontrolní stěr.

Závěry studie ze 4 měsíčního užívání Penoxalu

Z celkového  hodnocení tedy vyplývá, že čtyřměsíční užívání Penoxalu bylo přínosnější pro ženy s buněčnými změnami typu ASC-US, protože až ve 2/3 případů nález vymizel s porovnáním se ženami s dysplastickými změnami typu LSIL, kde byla negativní pouze 1/3 kontrolních nálezů. Ke zhoršení došlo v obou skupinách ve stejné míře. Z celkového pohledu lze tedy říci, že po 4 měsíčním užívání Penoxalu pro dysplastické změny v cytologii byla více jak polovina kontrolních stěrů (přesně 51,9%) negativní.

Studii prováděla MUDr. Eva Zahradníková za ordinaci prim. MUDr. Zdenka Vocáska

Ve Vrchlabí, 13.8.2018