Warning Cookies are used on this site to provide the best user experience. If you continue, we assume that you agree to receive cookies from this site. OK

Poradnia ginekologiczna i położnicza, 

ordynator MUDr. Zdeněk Vocásek

Badanie Penoxalu

(Poradnia ginekologiczno-położnicza, ordynator MUDr. Zdeněk Vocásek, Jihoslovanská nr 465, Vrchlabí) 

Łączna liczba pacjentek 52 (przedrakowatość szyjki macicy) - w tym 30 pacjentek z ASC-US (nieprawidłowe komórki nabłonka  wielowarstwowego płaskiego o nieokreślonym znaczeniu), 22 pacjentów z LSIL (zmiana śródpłaskonabłonkowa małego stopnia) przyjmujących Penoxal przez 4 miesiące w dawce 100 mg 1-0-1
 
Wyniki cytologii kontrolnej: 

  1. grupa ASC-US (nieprawidłowe komórki nabłonka wielowarstwowego płaskiego
    o nieokreślonym znaczeniu, przedrakowatość szyjki macicy)

łącznie 30 pacjentek - cytologia kontrolna za 4 miesiące

- negatywne: 19

- LSIL: 2

- ASC-US: 5

- HSIL, z następującym zatłoczeniem: 2

- 2 pacjentki na badania kontrolne się nie stawiły

  1. grupa LSIL (zmiana śródpłaskonabłonkowa małego stopnia, przedrakowatość szyjki macicy)

Łącznie 22 pacjentek - cytologia kontrolna za 4 miesiące

- negatywne: 8

- LSIL: 8

- ASC-US: 2

- HSIL, z następującym zatłoczeniem: 2

- 2 pacjentki na badania kontrolne się nie stawiły 

Spektrum pacjentek: 

Kobiety ze zmianami komórkowymi w cytologii szyjki macicy, które należą do zmian komórek dysplastycznych i wymagają dyspenzaryzacji. Chodziło o dwa typy zmian ASC-US (nieprawidłowe komórki nabłonka wielowarstwowego płaskiego
o nieokreślonym znaczeniu) i LSIL (zmiana śródpłaskonabłonkowa małego stopnia).

Wynik badania: 

Śledziliśmy, czy Penoxal wpływający na układ immunologiczny wzmocni jego funkcję do tego stopnia, że dojdzie do regresu objawów w cytologii.

Wpływ Penoxalu na zmiany typu ASC-US (nieprawidłowe komórki nabłonka wielowarstwowego płaskiego o nieokreślonym znaczeniu):

Po zażyciu preparatu całe 2/3 objawów było negatywnych, w ostatniej trzeciej części następnie jej połowa były objawy takie same, w niespełna 7% chodziło o inne zmiany dysplastyczne wymagające dyspensaryzacji, w 7% zmiany uległy pogorszeniu i konieczne było rozwiązanie operacyjne. Dwie pacjentki nie stawiły się do wymazu kontrolnego.

Wpływ Penoxalu na zmiany typu LSIL (zmiana śródpłaskonabłonkowa małego stopnia): 

Po zażywaniu preparatu Penoxal u 1/3 (36,4%) zmiany całkiem znikły, w jednej trzeciej przypadków (36,4%) pozostało bez zmian, w 9% objawy zmieniły się na inny typ łagodnej dysplazji wymagającej dalszej dyspensaryzacji, zaś w 9% doszło do zmian na gorsze na przedrakowość wymagającą zabiegu operacyjnego. W przypadkach dwóch pacjentek nie stawiły się one do wymazu kontrolnego.

Wnioski z 4-miesięcznego stosowania Penoxalu 

Z ogólnej oceny zatem wynika, że 4-miesięczne stosowanie Penoxalu bardziej pomogło kobietom ze zmianami komórkowymi typu ASC-US, ponieważ aż w 2/3 przypadków objawy zniknęły w porównaniu z kobietami ze zmianami dysplastycznymi typu LSIL, gdzie była negatywna tylko 1/3 objawów kontrolnych. Pogorszenia wystąpiły w obu grupach w tym samym stopniu. Ogólnie można zatem powiedzieć, że po 4 miesiącach stosowania Penoxalu w przypadku zmian dysplastycznych w cytologii ponad połowa wymazów kontrolnych (51,9%) była negatywna.

Badania prowadziła MUDr. Eva Zahradníková w imieniu przychodni ordynatora MUDr. Zdeňka Vocáska


We Vrchlabí, 13 sierpnia 2018 r.